Du học Châu Á

Đạt băng cấp quốc tế với chi phí thấp, nhiều học bổng hấp dẫn, thuận tiện cho việc đi lại.

Du học Châu Âu

Nền giáo dục lâu đời với nhiều thành tựu, cuộc sống phong phú, da dạng và văn hóa đặc sắc.

Du học Châu Mỹ

Đứng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa, giáo dục, là nơi tạo cơ hội cho sinh viên phát triển tối đa.

Du học Châu Úc

Nền giáo dục tiên tiến với nhiều cơ hội thực hành, cơ hội việc làm và định cư lâu dài.

MỘT SỐ KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN DO PHÒNG DỰ ÁN TỔ CHỨC

Special training programs were organized by foreign partners in association with Project Management Department, HANOITC

 

STT

Thời gian

Date

Nước đào tạo

Destination country

Đơn vị cử đi

Sponsored body

Tên khóa học

Name of short training courses

1

 

Trung Quốc

China

 

Bộ Nông nghiệp (MARD)

Khóa đào tạo về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp cho cán bộ quản lý.

=> Training course on transferring technology in Agricultural sector for management cadres.

2

 

Trung Quốc

China

Úc

Australia

Bộ Nông nghiệp (MARD)

Khóa đào tạo về kinh tế, kế toán và quản lý kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

=> Training course on business management, Accounting, economics in Agricultural sector.

3

 

Trung Quốc

China

Úc

Australia

Bộ Nông nghiệp (MARD)

Khóa đào đạo ngắn hạn về công nghệ chế biến thực phẩm.

=> Training course on food processing technology.

4

 

Trung Quốc

China

New Zealand

Bộ Nông nghiệp (MARD)

Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin

=> Training course on information system management.

5

 

Anh

UK

Bộ Giáo dục

Ministry of Education and Training

Khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên ngành thương mại điện tử.

=> Training course on E-commerce specialty.

6

 

Đức

Germany

Ngân hàng NN&PTNT

Bank for Agriculture&rural Development

Khóa học ngắn hạn về ngân hàng và mô phỏng thị trường chứng khoán.

=> Training course on finance and banking and securities market model.

7

 

Anh Quốc

UK

Trung Quốc

China

Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam

Ministry of Education and Training

Khóa đào tạo chuyên môn cho các nhà nghiên cứu và giảng viên.

=> Training course on profession for researcher and lecturer.

8

 

Trung Quốc

China

Pháp

France

Anh

UK

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ministry of Science and Technology

Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo và quản lý.

=> International Cooperation in research, training and management.

9

 

Trung Quốc

China

Nhật Bản

Japan

Bộ thủy sản ViệtNam

Ministry of Fisheries

Khóa đào tạo về thanh tra đánh bắt trên biển

=> Training course on inspection on catching at the sea.

10

 

Úc

Australia

Dự án Trung học phổ thông - Bộ giáo dục

Upper Secondary Project - MOET

Khoá đào tạo về quản lý giáo dục

=> Training course on education management.

11

 

New Zealand

Dự án Trung học phổ thông - Bộ giáo dục

Upper Secondary Project - MOET

Khóa đào tạo về phương pháp giảng dạy

=> Training course on teaching methodologies

12

 

Úc

Australia

Bộ Giáo dục

MOET

Khóa thực tập về công nghệ sinh học

=> Training course on biological technology.

13

 

New Zealand

Bộ giao thông

Ministry of Transportation

Khoá thực tập về cung cấp điện trong giao thông vận tải, vật liệu điện, điều khiển bền vững

=> Practical course on electrical supply for transportation, electrical materials, and sustainable control.

14

 

New Zealand

Bộ giáo dục

MOET

Khoá thực tập chuyên ngành quản trị kinh doanh và kế toán

=> Practical course on profession in business administration and Accounting.

15

 

Úc

Australia

Bộ Xây Dựng

Ministry of Civil Engineering

Khoá thực tập chuyên ngành xây dựng

=> Practical course on Civil engineering.

16

 

Nhật Bản

Japan

Hàn Quốc

Korea

Malaysia

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ministry of Science and Technology

Nâng cao kỹ năng quản lý và hoạt động của các kỹ thuật viên

=> Training course on improvement of technicians’ managerial skill and activities.

17

 

Trung Quốc

China

Úc

Australia

Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam

MOET

Đào tạo phương pháp giảng dạy tiếng Anh

=> Training course on English teaching methodologies.

18

 

Anh

UK

Úc

Australia

Bộ giáo dục ViệtNam

MOET

Đào tạo về quản lý và hoạt động của hệ thống giảng dạy qua mạng

=> Training course on management and activities of E-learning method system

19

 

Nhật bản

Japan

Singapore

Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam

MOET

Khóa đào tạo ngắn hạn về quản lý thông tin và ứng dụng

=> Training course on information management and application.

20

 

Trung Quốc

China

Anh

UK

Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam

MOET

Đào tạo và nâng cao về phương pháp giảng dạy

=> Training course to improve the teaching methodologies.

21

 

Trung Quốc

China

Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam (MOET)

Nâng cao kỹ năng báo cáo và giảng dạy

=> Training course on improvement of report and teaching skills.

22

 

Úc

Australia

Singapore

Bộ giao thông ViệtNam

Ministry of Transportation

Tăng cường khả năng đào tạo và nghiên cứu trong kỹ thuật cơ khí giao thông (khóa 1)

=> Improving training and research ability in transportation mechanical technique (1st course).

23

 

Úc

Australia

Singapore

Bộ giao thông ViệtNam

Ministry of Transportation

Tăng cường khả năng đào tạo và nghiên cứu trong kỹ thuật cơ khí giao thông (khóa 2)

=> Improving training and research ability in transportation mechanical technique (2nd course).

24

 

New Zealand

Anh

UK

Canada

Bộ giao thông ViệtNam

Ministry of Transportation

Tăng cường khả năng đào tạo và nghiên cứu trong kỹ thuật cơ khí giao thông (khóa 3)

=> Improving training and research ability in transportation mechanical technique.(3rd course).

25

 

Trung Quốc

China

Nhật Bản

Japan

Hàn Quốc

Korea

Bộ Thủy sản ViệtNam

Ministry of Fisheries

Khóa đào tạo về kỹ thuật và quản lý nguồn tài nguyên thủy sản quốc gia

=> Training course on technique and management on national aquaculture resources.

 

26

 

Trung Quốc

China

Hàn Quốc

Korea

Hà Lan

Netherlands

Bộ Thủy sản ViệtNam

Ministry of Fisheries

Dự án nuôi trồng thuỷ sản

=> Aquaculture project.

27

 

Hàn Quốc

Korea

Hồng Kông

HongKong

Dự án Đại Học - Bộ giáo dục

Higher Education Project - MOET

Khoá học ngắn hạn về quản lý giáo dục

=> Training course on Education management.

 

28

 

Canada

Úc

Australia

New Zealand

Dự án đào tạo giáo viên THCS - Bộ giáo dục

Teacher Training Project - MOET

Khoá học ngắn hạn về quản lý giáo dục

Khoá học ngắn hạn về phương pháp giảng dạy chuyên ngành cho giáo viên tiếng anh

=> Training course on Education management.

=>Training course on teaching method for English teachers.

29

 

Trung Quốc

China

New Zealand

Dự án đào tạo giáo viên THCS - Bộ giáo dục

Teacher Training Project - MOET

Khoá học ngắn hạn về phương pháp giảng dạy

=> Training course on teaching methodologies

30

 

Canada

Dự án phát triển giáo viên tiểu học - Bộ giáo dục

Primary Teacher Development Project - MOET

Khoá học ngắn hạn về phương pháp giảng dạy

=> Training course on teaching methodologies

31

 

New Zealand

Dự án phát triển giáo viên tiểu học - Bộ giáo dục

Primary Teacher Development Project - MOET

Khoá học ngắn hạn về quản lý giáo dục

Khoá học ngắn hạn về phương pháp giảng dạy

=> Training course on Education management.

=>Training course on teaching methodologies.

32

 

Australia

Dự án phát triển giáo viên tiểu học - Bộ giáo dục

Primary Teacher Development Project - MOET

Khoá học ngắn hạn về quản lý giáo dục

Khoá học ngắn hạn về phương pháp giảng dạy

=> Training course on Education management.

=>Training course on teaching methodologies.

33

 

Anh Quốc

UK

 

Dự án phát triển giáo viên tiểu học - Bộ giáo dục

Primary Teacher Development Project - MOET

Khoá học ngắn hạn về quản lý giáo dục

Khoá học ngắn hạn về phương pháp giảng dạy

=> Training course on Education management.

=>Training course on teaching methodologies.

34

 

Úc

Australia

Tập đoàn Petro

Petro Group

Khóa thực tập về hoá dầu

=>Practical course on petrochemical.

35

 

Anh Quốc

UK

Bộ Tư Pháp

Ministry of Justice

Khóa thực tập đào tạo nâng cao nghiệp vụ luật sư

=> Practical course on improving lawyer competence.

36

 

Anh Quốc

UK

Bộ Tư Pháp

Ministry of Justice

Khoá thực tập soạn thảo văn bản pháp luật bằng tiếng Anh

=> Practical course on drafting law text in English.

37

 

Anh Quốc

UK

Bộ Tư Pháp

Ministry of Justice

Khóa đào tạo tiếng Anh pháp lý

=> Training course on legal English.

38

 

Anh Quốc

UK

Bộ Tư Pháp

Ministry of Justice

Khóa đào tạo về luật dân sự

=> Training course on civil law.

39

 

Anh Quốc

UK

VP Quốc Hội

The Office of National Assembly

Khoá thực tập tại Quốc Hội Anh

=> Training course at UK Parliament.

40

 

Trung Quốc

China

 

Bộ nông nghiệp (MARD)

Cảnh báo hiểm họa thiên tai và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

=> Training course to natural disaster warning and post disaster recovery

41

 

Anh Quốc

UK

VP Quốc Hội

The Office of National Assembly

Khoá đào tạo ngắn hạn về tiếng Anh chuyên ngành pháp lý

=>Training course on legal English .

42

 

Mỹ

USA

Bộ Nông Nghiệp (MARD)

Lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai vào công tác lập kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể và đa ngành

=> Incorporate natural disaster risk management into strategic planning development for overall interdisciplinary

43

 

Anh Quốc

UK

VP Quốc Hội

The Office of National Assembly

Khoá thực tập tại Quốc Hội Anh

=> Practical course at UK Parliament

44

 

Malaysia

Thanh Tra Chính Phủ

The Office of government inspectorate

Khoá đào tạo về kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tham nhũng

=> Training course on learning experience in anti-corruption

45

 

Trung Quốc

China

Thanh Tra Chính Phủ

The Office of government inspectorate

Khoá đào tạo về kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tham nhũng

=> Training course on learning experience in anti-corruption

46

 

Trung Quốc

China

Uỷ Ban Dân Tộc

State Committee of Ethnic Minorities

 

Khoá đào tạo về chính sách Dân Tộc

=> Training course on National Policy

47

 

Thailand

Học Viện chính Trị Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh

Hochiminh NationalAdministrationAcademy

Khoá đào tạo về Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

=> Training course on Leadership and Management Skills

48

 

Singapore

Học Viện Hành Chính Quốc Gia

National Politics andPublic AdministrationAcademy

Khoá đào tạo về Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

=> Training course on Leadership and Management Skills

49

 

Pháp

Malaysia

Tunisia

Tây Ban Nha

 

Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Ministry of Labor Invalids and Society

Khoá đào tạo về quản lý hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề

=> Study tour of Vocational and Technical Education System Management

 50

 

Các nước mạnh về chuyên ngành

Countries which are strong for special trainings

Các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty, tập đoàn

Various Groups and Corporations, etc

Một số khoá học ngắn hạn khác về các chuyên ngành như: mỹ thuật, kinh tế, hội hoạ, thực phẩm, môi trường, thú y, VV…

=> Training courses on specialization: fine arts, economics, painting, foodstuff, environment, veterinary…….

Hỗ trợ trực tuyến

Call me

Chat me

+84-24-62824212

+84-24-62824213

admin@hanoitcedu.com