Du học Châu Á

Đạt băng cấp quốc tế với chi phí thấp, nhiều học bổng hấp dẫn, thuận tiện cho việc đi lại.

Du học Châu Âu

Nền giáo dục lâu đời với nhiều thành tựu, cuộc sống phong phú, da dạng và văn hóa đặc sắc.

Du học Châu Mỹ

Đứng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa, giáo dục, là nơi tạo cơ hội cho sinh viên phát triển tối đa.

Du học Châu Úc

Nền giáo dục tiên tiến với nhiều cơ hội thực hành, cơ hội việc làm và định cư lâu dài.

CURTIN SINGAPORE – CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KÉP – MARKETING VÀ QUẢN TRỊ

Thấu hiểu được nhu cầu cũng như xu hướng sự nghiệp hiện nay của các bạn sinh viên, tại Đại Học Curtin Singapore, bên cạnh giảng dạy các chuyên ngành đơn,chúng tôi còn đào tạo các chuyên ngành kép. 

Điểm mạnh của chuyên ngành kép:  

-          Học phí và thời gian học tương đương chuyên ngành đơn.

-          Học sinh được tiếp thu một nền kiến thức đa dạng và bổ ích

-          Bằng tốt nghiệp sẽ thể hiện cả hai chuyên ngành- thuận tiện để sinh viên tìm việc làm và cơ hội phát triển sự nghiệp

Khóa học chuyên ngành kép được thiết kế để kết hợp và phát triển các thế mạnh của hai lĩnh vực vừa bổ sung nhưng lại khác biệt nhau, làm phong phú thêm cơ hội nghề nghiệp và tăng cường sự hiểu biết về những quan điểm đa văn hóa. Văn bằng này mang đến cho sinh viên sự hiểu biết tổng thể về khả năng quản lý và các chức năng tiếp thị. 

Chương trình Cử nhân (đại học) với 6 học kỳ. Vì 2 học kỳ của Cao đẳng chính là 2 học kỳ đầu của chương trình Cử nhân nên nếu học sinh đã hoàn tất chương trình cao đẳng, thì chỉ cần học 4 học kỳ cuối của Chương trình Đại học là bạn sẽ nhận được bằng Cử Nhân. 

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH VÀ MÔN HỌC 

Học kỳ 1

 •                           Kế toán (Accounting 100)
 •                              Luật kinh doanh (Business Law 100)
 •                             Kinh tế (Economics 100)
 •                              Giao tiếp trong Kinh doanh (Communication in Business 100)

Học kỳ 2

 •                                 Hệ thống thông tin kinh doanh (Business Information Systems 100)
 •                              Quản trị (Management 100)
 •                                  Marketing 100
 •                               Hành vi tổ chức (Organizational Behaviour 200)

Học kỳ 3

 •                              Hành vi tiêu dùng (Customer Behaviour 201)
 •                               Quản lý nguồn nhân lực (Human Resource Management_Introduction 200)
 •                                  Các vấn đề về môi trường trong kinh doanh (Environmental Issues in Business 201)
 •                                Marketing nghiên cứu (Marketing research 200)

Học kỳ 4

 •                                Marketing quốc tế (International Marketing 250)
 •                                 Quản trị quốc tế (International Management 375)
 •                                  Quản lý bán hàng (Sales Management 230)
 •                                  Kinh doanh (Entrepreneurship 300)

Học kỳ 5

 •                                 Chiến lược marketing (Strategic Marketing 310)
 •                                  Marketing bán lẻ và phân phối (Retail Marketing and Distribution 311)
 •                              Chiến lược quản trị (Strategic Management 313)
 •                                Quản lý sự thay đổi (Managing Change 300)

Học kỳ 6

 •                                  Marketing- thực hành chuyên nghiệp (Marketing – Professional Practice 300)
 •                          Dịch vụ marketing (Marketing of Services 311)
 •                                 Kinh doanh thực hành (Business Capston 301)

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO:

 Bằng Tú Tài hoặc Bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học với điểm trung bình 8.0 bốn môn học chính hoặc hoàn thành năm nhất Cử nhân tại trường đại học được Curtin công nhận; IELTS 6.0 hoặc TOEFL 550. 

Ngoài ra, học sinh có thể theo học khóa Cao Đẳng tại trường với điều kiện đầu vào dễ dàng hơn: Học sinh hoàn tất lớp 12 (Tốt nghiệp phổ thông) điểm trung bình 6.0; IELTS 5.5 hoặc TOEFL 525. Hệ cao đẳng tại Đại học Curtin Singapore với chỉ 2 học kỳ và 2 học kỳ này cũng tương đương với hai học kỳ đầu của hệ Cử nhân Đại học. Sau khi hoàn tất cao đẳng, học sinh sẽ học tiếp lên Đại học với chỉ 4 học kỳ cuối cùng của chương trình này.  

Học sinh nếu không đủ điều kiện tiếng Anh có thể theo học khóa Anh ngữ tại trường Đại học Curtin Singapore.

Hỗ trợ trực tuyến

Call me

Chat me

+84-24-62824212

+84-24-62824213

admin@hanoitcedu.com