Du học Châu Á

Đạt băng cấp quốc tế với chi phí thấp, nhiều học bổng hấp dẫn, thuận tiện cho việc đi lại.

Du học Châu Âu

Nền giáo dục lâu đời với nhiều thành tựu, cuộc sống phong phú, da dạng và văn hóa đặc sắc.

Du học Châu Mỹ

Đứng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa, giáo dục, là nơi tạo cơ hội cho sinh viên phát triển tối đa.

Du học Châu Úc

Nền giáo dục tiên tiến với nhiều cơ hội thực hành, cơ hội việc làm và định cư lâu dài.

EXPERIENCE AND ACHIEVEMENTS

We have carried out and implemented many important training projects focusing on: management, Education and Training, Law, Finance, Agriculture and Construction, etc for various Vietnamese Ministries, and national and international Organizations such as our Teacher Training Development Project, Upper Secondary Development Project, Primary Teacher Development Project, Lower Secondary for The Most Disadvantaged Regions Project, Upper Secondary and Professional Teacher Development Project and the  Institutional support Project for Vietnam (ISP) funded by ADB, WB, EC, etc.

Hỗ trợ trực tuyến

Call me

Chat me

+84-24-62824212

+84-24-62824213

admin@hanoitcedu.com