Du học Châu Á

Đạt băng cấp quốc tế với chi phí thấp, nhiều học bổng hấp dẫn, thuận tiện cho việc đi lại.

Du học Châu Âu

Nền giáo dục lâu đời với nhiều thành tựu, cuộc sống phong phú, da dạng và văn hóa đặc sắc.

Du học Châu Mỹ

Đứng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa, giáo dục, là nơi tạo cơ hội cho sinh viên phát triển tối đa.

Du học Châu Úc

Nền giáo dục tiên tiến với nhiều cơ hội thực hành, cơ hội việc làm và định cư lâu dài.

Kinh nghiệm và thành tựu

Chúng tôi đã tham gia và tổ chức rất nhiều các Dự án quan trọng thuộc các lĩnh vực về: Quản lý, giáo dục và đào tạo, Luật, Tài chính, Nông nghiệp và Xây dựng...cho các Bộ tại Việt Nam như: Dự án Phát triển Giáo viên, Dự án giáo dục THPT, Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học, Dự án THCS vùng Khó khăn nhất, Dự án phát triển giáo viên THPT và Trung cấp Chuyên nghiệp, Dự án Hỗ trợ Thể chế cho Việt Nam (ISP) ...Những Dự án này chủ yếu được tài trợ bởi Ngân hàng Thế Giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cộng đồng Châu Âu..

Hỗ trợ trực tuyến

Call me

Chat me

+84-24-62824212

+84-24-62824213

admin@hanoitcedu.com